Hej föräldrar till barn i Fribergaskolan vi behöver din hjälp 

I början av höstterminen är det många i styrelsen i Friberga Föräldraförening som slutar då barnen lämnar skolan och ska vidare till gymnasiet. 

Friberga Föräldraföreningen är en dynamisk länk mellan skolans personal och föräldrar, som ger en större insikt i skolans verksamhet. Vi träffar regelbundet skolans ledning för att diskutera viktiga frågor som berör våra elever och oss föräldrar. Vi anordnar också seminarium och yrkesdagen och vi hjälper kommunens fältassistenter att bemanna föräldravandringarna. Vi arbetar alltid för att behålla och stärka skolans höga kvalitet och för elevernas bästa. 

Från valberedningen vill vi gärna se flera engagerade föräldrar som hjälper till i styrelsen. Det är inte så arbetsintensivt som ni tror. Det är ett antal möten per termin, arbetet har vi delat i grupper och genom att föräldraföreningen har funnits i närmare 30 år har vi väl inarbetade processer för det mesta av vårt arbete. 

Tycker du att det låter intressant eller har frågor kring styrelsearbetet, hör gärna av er till mig. Jag nås via telefon: 070-169 96 48 eller email: par.stahl@hotmail.com

Med vänliga hälsningar 

Valberedningen 

Pär Ståhl