Om oss

Styrelsen

Vårt uppdrag

Friberga föräldraförening är till för elever på Fribergaskolan och deras föräldrar. Föreningens syfte är att uppmuntra samverkan mellan föräldrar och skolans personal och ledning till gagn för våra ungdomar. Dessutom ska föreningen verka för samarbete med myndigheter och politiker när det behövs.

Friberga föräldraförening formerades 1992 men själva idén att ta gemensamt ansvar för våra ungdomar och föra dialog med skolan och kommunen bygger på en lång tradition.  En tradition som du som förälder och vårdnadshavare främst stödjer genom att vara medlem.

Bli medlem

Det kostar 200 kr per läsår och familj oavsett hur många barn ni har i skolan. Betala via Swish: 1235947759 eller Plusgiro 66 31 60-0. Ange barnets namn och klass.

Våra aktiviteter

Vi arrangerar föräldravandringar tillsammans med Fribergagården och kommunens fältteam. Fritidsgårdspersonal och polis vittnar om att det blir lugnare genom de vuxnas närvaro. Att göra detta tillsammans skapar dessutom ett värdefullt nätverk föräldrar emellan. Se vidare Föräldravandringar

Varje år anordnar föräldraföreningen seminarier kring aktuella ämnen som är öppna för både elever och föräldrar. Hittills har vi ordnat föreläsningar om nätsäkerhet, alkohol och droger och antimobbning. Se vidare Seminarier

FFF företräder föräldrarna i skolans förtroenderåd där vi kan ta upp angelägna och aktuella frågor som kan vara svåra att väcka som enskild förälder som kan handla om skolmiljön, föräldramedverkan, ordningsregler och information. Föreningen verkar också som pådrivare på kommunen i frågor där skolledningen kan behöva stöd.

Slutligen bidrar föräldraföreningen till elevstipendier och bidrar med ekonomiskt stöd till olika elevaktiviteter i skolan som t ex priser i talangjakt,  utflykter och museibesök beroende på hur många av föräldrarna som är medlemmar i FFF.

I styrelsen sitter för närvarande åtta föräldrar med barn i olika årskurser. Vi arbetar helt ideellt och alla medlemsavgifter går därmed oavkortat tillbaka till evenemang och insatser för våra ungdomar.  Om du vill komma i kontakt med oss, engagera dig i föreningen eller har några frågor så hittar du våra kontaktuppgifter ovan. Du kan också använda vårt kontaktformulär.

Styrelsen för FFF
September 2016