Föräldravandringar

En mångårig tradition i Danderyd i ett samarbete mellan Fribergaskolans föräldraförening och Danderyds kommun.

Föräldravandringarna organiseras av skolornas föräldraföreningar tillsammans med kommunens fältarbetare. För att vandringarna ska fungera behöver dock vi föräldrar bidra med tid och engagemang åtminstone en kväll var per termin och/eller läsår.

IMG_6305

När?

Kl 20.00 de fredagar och lördagar som Föräldraföreningen informerar om i början av respektive termin. Hösten 2018 börjar vi den 31 augusti.

Var?

Vi samlas på Fribergagården.

Hur?

Samlingen inleds med lite introduktion från fältarbetarna om nuläget bland kommunens ungdomar, hur själva vandringen går till och vad man ska tänka på. Därefter delar vi upp oss i mindre grupper och åker iväg i egna bilar iväg till de platser vi fått tips om inför föräldravandringen och till andra platser där ungdomarna brukar samlas.

Hur länge?

Det är olika hur länge vi behövs ute men de flesta kvällar håller vi på ungefär till midnatt.

Att tänka på

Det är bra att klä sig varmt på våren och hösten – västar/jackor med texten ”Föräldravandrar” finns att låna. Tag gärna med ficklampa om du har. Tänk på att lämna hunden hemma. Visst kan det vara trevligt att ha hunden med men kom ihåg att vissa är rädda eller kanske allergiska. Det kan också vara svårt att kunna vara till hjälp samtidigt som man skall hålla koll på hunden.

Övrigt

Om det inte passar att vandra de datum som vi föreslår är du välkommen en annan fredag eller lördag. Ingen föranmälan eller avanmälan krävs och vandringarna är frivilliga – detta är dock ett unikt tillfälle att lära känna några av de miljöer våra unga vistas i på helgerna.

Om du har några frågor, kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Schemat för hösten 2018 hittar du här.

Varmt välkommen på föräldravandring!