Bli medlem

Sätt in 200kr för ett läsår per familj via:

Swish: 1235947759 eller Plusgiro 66 31 60-0

Ange barnets namn och klass på insättningen.